Wsparcie HR

Chętnie zastanawiamy się wspólnie.

Strukturalne, strategiczne planowanie personelu jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Szczególnie dla MiŚP. To istotna część Państwa firmy. Tymczasem dział HRM często jest częścią działu administracji lub finansowego. Specjaliści angażowani są dopiero, kiedy pojawiają się problemy. Personel to Państwa kapitał na przyszłość. Personel może robić różnicę. Właśnie w tym się specjalizujemy. Wspólnie każdego dnia poprawiamy pozycję Państwa firmy.

Wijkom jest pełnowartościowym partnerem biznesowym, który doradza Państwu jako pracodawcy i wspiera w planowaniu polityki personalnej. Wspieramy Państwa także w jej praktycznej realizacji. Przejmujemy to od Państwa lub szkolimy Państwa pracowników. Poprzez nieustanne kontrole i ulepszenia, możemy zadbać o sprawny przepływ pracowników oraz o wkład polityki HRM w wynik Państwa firmy.

Jednak aby było to możliwe, konieczni są odpowiedni ludzie. Tak aby zespół pracowników zatrudnionych na stałe i ilość pracowników tymczasowych idealnie się dopełniały. Poprzez połączenie usług HRM z jakościową rekrutacją możemy pomóc Państwu jako pracodawcy. Odpowiednia uwaga dla spraw związanych z personelem to czysta siła konkurencyjności.

Nowi pracownicy

Dobrzy fachowcy, specjaliści branży technicznej, budownictwa lub logistyki to prawdziwe złoto. Nie chcą Państwo odczuć ich braku w chwili, kiedy są naprawdę potrzebni. Każde zadanie ma swoje punkty większego i mniejszego natężenia pracy. Naturalnie że chcieliby Państwo móc je przewidzieć i w odpowiedni sposób zwiększać lub zmniejszać ilość pracowników.

Obecni pracownicy

Właściwy przepływ personelu w firmie jest mocno związany z jej strukturą organizacyjną. Czy właściwe osoby są na właściwym miejscu? Czy mają one odpowiednie kwalifikacje, aby przyczyniać się do dobrego wyniku Państwa firmy? Możemy Państwa wspierać nie tylko w rozwoju strategicznej polityki personalnej, ale także w jej realizacji. Przyglądamy się w tym celu wynagrodzeniom i warunkom zatrudnienia, przepisom bhp, polityce w zakresie zwolnień chorobowych, szkoleniom i rozwojowi kariery, rozplanowaniu personelu i administracji, ścieżkom powrotu do pracy po dłuższych zwolnieniach chorobowych oraz kulturze panującej w miejscu pracy.

Pracownicy odchodzący

Wsparcie w zakańczaniu zatrudnienia to jedna z naszych specjalizacji. Mamy duże doświadczenie z regulacjami w zakresie zwolnień oraz zajmowaniu się długimi zwolnieniami chorobowymi. Poprzez prewencję, czasowe działania i coaching udaje się nam zapobiec wielu nieprzyjemnym sytuacjom. Często udaje się nam znaleźć zatrudnienie dla Państwa pracowników w innym miejscu naszej sieci lub pomóc im w przekwalifikowaniu.

Więcej informacji o wskazówkach w zakresie HR?

Zachęcamy do kontaktu pod numerem +31(0)251 247312 lub mailowego na adres erik.nooij@wijkom.nl.